Bài 38 Phản ứng phân hạch - Giải...

Bài 38. Phản ứng phân hạch - Giải câu 1 Trang 195 - Sách giáo khoa Vậ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Quá trình phóng xạ α có phải là phân hạch hay không?

Hướng dẫn giải

Quá trình phóng xạ \(\alpha\) không phải là sự phân hạch vì hai mảnh vỡ có khối lượng khác nhau nhiều.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP