Bài 39 Phản ứng nhiệt hạch - Giải...

Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch - Giải câu 1 Trang 203 - Sách giáo khoa V...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Hãy nêu lên các điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra.

Hướng dẫn giải

Điều kiện để xảy ra phản ứng nhiệt hạch là:

- Nhiệt độ cao khoảng 100 triệu độ.

- Mật độ hạt nhân trong plasma phải đủ lớn.

- Thời gian duy trì trạng thái plasma ở nhiệt độ cao 100 triệu độ phải đủ lớn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP