Bài 38 Phản ứng phân hạch - Giải...

Bài 38. Phản ứng phân hạch - Giải câu 6 Trang 198 - Sách giáo khoa Vậ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Tính năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1kg \(_{}^{235}\textrm{U}\).

Cho rằng mỗi phân hạch tỏa ra năng lượng 200MeV.

Hướng dẫn giải

Số hạt nhân \(_{92}^{235}{U}\) có trong 1kg \(_{92}^{235}{U}\) là:

\(\dfrac{1kg}{234,99332u.1,66055.10^{-27}kg/u}=\dfrac{10^{27}}{234,99332u.1,66055}=2,5617.10^{24}\)

Năng lượng tỏa ra bởi phân hạch 1kg \(_{92}^{235}{U}\) bằng:

\(175,92309.2,5617.10^{24}MeV=450,628.10^{24}MeV=450,628.10^{24}.1,6.10^{-13}J=7,21.10^{13}J.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP