Bài 35 Tính chất và cấu tạo hạt...

Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân - Giải câu 3 Trang 180 - Sách g...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khối lượng tính ra u của hạt nhân \(_{6}^{12}\textrm{C}\) là:

\(12u-6m_e=12u-6.5,486.10^{-4}u=11,99670u.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP