Bài 10 Đặc trưng vật lí của âm...

Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm - Giải câu 9 Trang 55 - Sách giáo kho...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Theo bảng 10.1, vận tốc âm trong không khí ở \(0^0 C\) là v = 331 (m/s), vận tốc âm trong nước ở \(15^0 C\) là v' = 1500 (m/s).

Bước sóng của siêu âm trong không khí ở \(0^0C\) là:

\(\lambda=\dfrac{v}{f}=\dfrac{331}{10^6}=0,331(mm)\)

Bước sóng của siêu âm trong nước ở \(15^0 C\) là:

\(\lambda=\dfrac{v}{f}=\dfrac{1500}{10^6}=1,5(mm)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP