Bài 1 Dao động điều hòa - Giải...

Bài 1. Dao động điều hòa - Giải câu 4 trang 8- Sách giáo khoa Vật lí 9

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Chu kì (T) của dao động điều hòa là khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao động toàn phần. Đơn vị của chu kì là giây (s).

- Tần số (f) của dao động điều hòa là số lần dao động toàn phần thực hiện được trong một giây. Đơn vị của tần số là héc(Hz).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP