Bài 7 Sóng cơ và sự truyền sóng...

Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - Giải câu 6 trang 40- Sách giáo ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn A. Sóng cơ là dao động lan truyền trong một môi trường.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP