Bài 7 Sóng cơ và sự truyền sóng...

Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - Giải câu 3 trang 39- Sách giáo ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Những điểm dao động đồng pha:

- A,E - B,F

- C,G - D,H

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP