Bài 5 Tổng hợp hai dao động điều...

Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phươn...

0
Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ FRE-NEN - Giải câu 2 trang 25- Sách giáo khoa Vật lí 9

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Giải sử cần tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt là:

\(x_1=A_1cos(\omega t+\varphi_1)\)\(x_2=A_2cos(\omega t+\varphi_2)\)

- Vẽ vectơ quay \(\vec{A_1}, \vec{A_2}\), biểu diễn cho dao động \(x_1\)\(x_2\) lần lượt hợp với trục Ox các góc \(\varphi_1,\varphi_2\)

- Vẽ vectơ tổng hợp của hai vectơ \(\vec{A_1}, \vec{A_2}\)

- vectơ tổng hợp là vectơ quay biểu diễn phương trình của dao động tổng hợp.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP