Bài 5 Tổng hợp hai dao động điều...

Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phươn...

0
Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ FRE-NEN - Giải câu 2 trang 23- Sách giáo khoa Vật lí 9

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Áp dụng định lí hàm số côsin, được:

\(A^2=A_1^2+A_2^2-2A_1A_2cos[\pi - (\varphi_2-\varphi_1)]=A_1^2+A_2^2+2A_1A_2cos(\varphi_2-\varphi_1)\)

Có: \(\vec{A}=\vec{A_1}+\vec{A_2}\) (1)

Chiếu (1) lên trục Ox được:

\( Acos \varphi= A_1cos \varphi_1+ A_2cos \varphi_2\) (1)

Chiếu trục (1) lên trục Ox, được:

\( Asin \varphi= A_1sin \varphi_1+ A_2sin \varphi_2\) (3)

Chia vế của (3) cho (2) được:

\(tan \varphi =\dfrac{ A_1sin \varphi_1+ A_2sin \varphi_2}{A_1cos \varphi_1+ A_2cos\varphi_2}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP