Bài 3 Con lắc đơn - Giải câu...

Bài 3. Con lắc đơn - Giải câu 6 trang 17- Sách giáo khoa Vật lí 9

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn C. \(v= \sqrt{ 2gl(1-cos\alpha_0) }\)

Xét tại một vị trí bất kì ( góc lệch \(\alpha\)), áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta được:

\(W_đ+W_t=(W_t) \Leftrightarrow \dfrac{1}{2}mv^2+mgh=mgh_{max} \Leftrightarrow \dfrac{1}{2}mv^2 +mg(l-lcos\alpha) =mg(l-lcos\alpha_0)\)

\( \Leftrightarrow v= \sqrt{2gl(cos\alpha -cos \alpha_0) }\)

Tại vị trí cân bằng \(\alpha =0 \Rightarrow cos \alpha =1 \) thì \(v= \sqrt{2gl(1-cos \alpha_0) }\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP