Bài 4 Dao động tắt dần dao động...

Bài 4. Dao động tắt dần dao động cưỡng bức - Giải câu 4 trang 21- Sác...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Cộng hưởng là hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức tăng nhanh đến một giá trị cực đại khi tần số f của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ \(f_0\)

Vậy điều kiện để có cộng hưởng là \(f=f_0\).

Ví dụ: Đoàn tàu có thể bị gãy , nếu tần số dao động riêng \(f_0\) của đoàn tàu bằng tần số dao động f của lực cưỡng bức sinh ra khi đoàn tàu đi qua chỗ nối giữa hai thanh ray.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP