Bài 3 Con lắc đơn - Giải câu...

Bài 3. Con lắc đơn - Giải câu 3 trang 16- Sách giáo khoa Vật lí 9

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

* Khi con lắc đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì li độ giảm, vận tốc tăng \(\Rightarrow\) thế năng giảm, động năng tăng.

- Tại vị trí cân bằng : li độ bằng 0, vận tốc cực đại \(\Rightarrow\)thế năng bằng 0 , động năng cực đại.

- Khi con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên: li độ tăn, vận tốc giảm \(\Rightarrow\) thế năng tăng, động năng giảm.

- Tại vị trí biên: li độ cực đại, vận tốc bằng 0

\(\Rightarrow\) thế năng cực đại , động năng bằng 0.

Vậy trong quá trình dao động của vật đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng hay đi từ vị trí cân bằng đến vị trị biên, khi động năng tăng thì thế năng giảm và ngược lại khi động năng giảm thì thế năng tăng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP