Bài 2 Con lắc lò xo - Giải...

Bài 2. Con lắc lò xo - Giải câu 3 trang 13- Sách giáo khoa Vật lí 9

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

* Động năng của con lắc lò xo: \(W_đ=\dfrac{1}{2}mv^2\)

Trong đó:

\(W_đ\): động năng của con lắc lò xo(\(J)\);

m: khối lượng của vật (kg);

v: vận tố của vật (m/s).

* Thế năng của con lắc lò xo:

\(W_t=\dfrac{1}{2}kx^2\) ( Chọn gốc thế năng đàn hồi tại vị trí cân bằng của vật)

Trong đó:

\(W_t\): thế năng đàn hồi của lò xo \((J)\);

k : độ cứng của lò xo (N/m);

x: li độ của vật (m).

* Cơ năng của con lắc lò xo:

\(W=W_đ+W_t= \dfrac{1}{2}mv^2+ \dfrac{1}{2}kx^2\) hay \(W= \dfrac{1}{2}kA^2+\dfrac{1}{2}k\omega^2A^2\)= hằng số

Trong đó:

W : cơ năng của lò xo \((J)\);

k: độ cứng của lò xo (N/m)

A: biên độ dao động của quả nặng (m).

* Vì \(W=W_đ+W_t=\dfrac{1}{2}kA^2\)= hằng số khi con lắc dao động điều hòa, động năng tăng thì thế năng giảm và ngược lại, đông năng giảm thì thế năng tăng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP