Bài 1 Dao động điều hòa - Giải...

Bài 1. Dao động điều hòa - Giải câu 10 trang 9- Sách giáo khoa Vật lí 9

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Biên độ của dao động: A= 2cm

Pha ban đầu của dao động : \( \varphi =- \dfrac{\pi}{6}(rad)\)

Pha ở thời điểm t của dao động: \(5t- \dfrac{\pi}{6}\)(rad).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP