Bài 1 Dao động điều hòa - Giải...

Bài 1. Dao động điều hòa - Giải câu 9 trang 9- Sách giáo khoa Vật lí 9

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn D. 5cm; \(\pi rad\).

Phương trình của dao động điều hòa \(x=-5cos(4 \pi t)= 5cos( 4\pi t +\pi)\)

\( \Rightarrow \) Biên độ dao động: \(A\) =5cm.

Pha ban đầu của dao động: là \(\varphi =\pi\)( rad).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP