Bài 1 Dao động điều hòa - Giải...

Bài 1. Dao động điều hòa - Giải câu 6 trang 8- Sách giáo khoa Vật lí 9

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Công thức tính vận tốc của một vật dao động điều hòa:

\(v= x'=-A\omega sin(\omega t +\varphi)\)

Công thức tính gia tốc của một vật dao động điều hòa:

\(a= v'=-A\omega ^2 sin(\omega t +\varphi)\)

b)

* v=0 khi \( sin(\omega t +\varphi)=0\)

\( \Rightarrow cos(\omega t +\varphi)=\pm A\)

Vậy tại vị trí biên \(x=\pm A\)

Vậy tại vị trí biên \(x=\pm A\) thì v=0

*a=0 khi

Vậy tại vị trí cân bằng x=0 thì a=0.

c)

* Vận tốc cực đại khi \(sin(\omega t +\varphi)=\pm1 \Rightarrow cos(\omega t +\varphi) \Rightarrow x=0\)

Vậy tại vị trí cân bằng thì vận tốc cực đại.

* Gia tốc cực đại khi \( cos (\omega t +\varphi)=\pm1 \Rightarrow x=\pm A\)

Vậy tại vị trí biên \(x=\pm A\) thì gia tốc cực đại.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP