Bài 1 Dao động điều hòa - Giải...

Bài 1. Dao động điều hòa - Giải câu 7 trang 9- Sách giáo khoa Vật lí 9

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn C. 6cm. Vì \(A=\dfrac{L}{2}=\dfrac{12}{2}=6(cm)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP