Bài 2 Con lắc lò xo - Giải...

Bài 2. Con lắc lò xo - Giải câu 2 trang 12- Sách giáo khoa Vật lí 9

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Con lắc đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì li độ \((x)\) giảm dần và vận tốc tăng dần \( \Rightarrow\) thế năng \(W_t\) giảm dần và động năng(\(W_đ\)) tăng dần.

* Tại vị trí cân bằng O:

\(x=0 \Rightarrow W_t=0 \Rightarrow W_đ\) cực đại.

* Con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên:

\(x\) tăng dần \( \Rightarrow W_t\) tăng dần \( \Rightarrow W_đ\) giảm dần.

* Tại biên:

Li độ cực đại: \(x_{max} =A \Rightarrow W_t\) cực đại \( \Rightarrow W_đ=0\).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP