Bài 1 Dao động điều hòa - Giải...

Bài 1. Dao động điều hòa - Giải câu 11 trang 9- Sách giáo khoa Vật lí 9

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Vật đi từ điểm có vận tốc bằng không tới điểm tiếp theo cũng có vận tốc bằng không tức là vật đi từ vị trí biên này tới vị trí biên kia mất thời gian nửa chu kì.

Ta có: \(t= \dfrac{T}{2}\)

Suy ra: T=2t= 2.0,25=0,5(s)

Chu kì dao động là: T= 0,5(s).

b) Tần số của dao động: \(f=\dfrac{1}{T}=\dfrac{1}{0,5}=2(Hz).\)

c) Biên độ của dao động: \( A=\dfrac{L}{2}=\dfrac{36}{2}=18(cm)\).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP