Bài 3 Con lắc đơn - Giải câu...

Bài 3. Con lắc đơn - Giải câu 3 trang 17- Sách giáo khoa Vật lí 9

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Đông năng của con lắc đơn: \(W_d=\dfrac{1}{2}mv^2\)

Thế năng của con lắc ( Chọn gốc thế năng tại VTCB và con lắc có độ góc \(\alpha\)): \(W_t=mgl(1-cos\alpha)\)

- Cơ năng của con lắc:

\(W= W_đ+W_t=\dfrac{1}{2}mv^2+mgl(1-cos \alpha)\)= hằng số

\(W=(W_đ)_{Max}=mgl(1-cos \alpha_0)=\) hằng số

khi con lắc đơn giao động, nếu động năng tăng thì thế năng giảm và ngược lại động năng giảm thì thế năng tăng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP