Bài 3 Con lắc đơn - Giải câu...

Bài 3. Con lắc đơn - Giải câu 2 trang 17- Sách giáo khoa Vật lí 9

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức tính chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn:

\(T=2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g} }\)

Trong đó:

T: là chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn (s);

\(l\): Chiều dài dây treo(m);

g: gia tốc trọng trường \((m/s^2)\).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP