Bài 4 Dao động tắt dần dao động...

Bài 4. Dao động tắt dần dao động cưỡng bức - Giải câu 5 trang 21- Sác...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn D.

Năng lượng trong một dao động toàn phần ( một chu kì):

\(E_1=\dfrac{1}{2}kA^2\)

Sau mỗi chu kì biên độ giảm \(3\%\) , suy ra năng lượng toàn phần sau một chu kì :

\(E_2=\dfrac{1}{2}k(0,97A)^2\)

Vậy năng lượng bị mất trong một chu kì :

\( \dfrac{\Delta E}{E_1}=\dfrac{E-E_1}{E_1}=\dfrac{\dfrac{1}{2}k A ^2-\dfrac{1}{2}k(0,97A)^2}{\dfrac{1}{2}k A ^2} \Rightarrow \dfrac{\Delta E}{E_1} \approx 0,06=6\%\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP