Bài 4 Dao động tắt dần dao động...

Bài 4. Dao động tắt dần dao động cưỡng bức - Giải câu 6 trang 21- Sác...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Con lắc dao động cưỡng bức mỗi khi toa xe đi qua chỗ nỗi giữa hai thanh ray của tàu, tần số dao động là:

\( f=\dfrac{v}{L}\)

Với v là vẫn tốc của tàu; L là chiều dài của thanh ray.

Con lắc dao động mạnh nhất khi: \(f=f_0\)

Với \( f_0\) là tần số dao động riêng của con lắc.

\( \Rightarrow \dfrac{v}{L}=\dfrac{1}{2\pi} \sqrt{\dfrac{g}{l} }\)

\( \Rightarrow v=\dfrac{L}{2\pi} \sqrt{\dfrac{g}{l} }=12,5.\dfrac{1}{2\pi} \sqrt{\dfrac{9,8}{0,44} } \approx 9,4(m/s)\approx 34(km/h)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP