Bài 7 Sóng cơ và sự truyền sóng...

Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - Giải câu 2 trang 38- Sách giáo ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Xét thêm điểm A có li độ cực đại

Ta thấy dao động sẽ truyền từ A đến M.

Do đó , điểm M đang có hướng dao động đi lên như hình vẽ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP