Bài 10 Ghép các nguồn điện thành bộ...

Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ - Giải bài 5 Trang 58 - Sách giá...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Cường độ dòng điện chạy trong mạch:

\(I=\dfrac{\xi_1+\xi_2}{r_1+r_2}=\dfrac{4,5+3}{3+2}=1,5(A)\)

Xét đoạn mạch AB chứa nguồn (\(\xi_1,r_1\)), ta có:

\(I=\dfrac{\xi-U_{AB}}{r_1} \Rightarrow U_{AB}=\xi_1-Ir_1=4,5-3.1,5=0(V)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP