Bài 7 Dòng điện không đổi nguồn điện...

Bài 7. Dòng điện không đổi, nguồn điện - Giải bài 13 Trang 45 - Sách ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Cường độ dòng điện qua dây dẫn:

\(I=\dfrac{\Delta q}{\Delta t}=\dfrac{6.10^{-3}}{2}=3.10^{-3}(A)=3 (mA)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP