Bài 7 Dòng điện không đổi nguồn điện...

Bài 7. Dòng điện không đổi, nguồn điện - Giải bài 4 Trang 44 - Sách g...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Nhờ lực lạ tách các êlectron khỏi nguyên tử và chuyển các êlectron hay ion dương ra khỏi mỗi cực của nguồn điện. Khi đó:

- Một cực thừa êlectron gọi là cực âm (cực âm có điện thế thấp).

- Một cực thiếu êlectron (hoặc thừa ít êlectron) gọi là cực dương (cực dương có điện thế cao hơn).

Do đó, giữa hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế được duy trì.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP