Bài 7 Dòng điện không đổi nguồn điện...

Bài 7. Dòng điện không đổi, nguồn điện - Giải bài 3 Trang 44 - Sách g...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức xác định cường độ dòng điện: \(I=\dfrac{\Delta q}{\Delta t}\).

Trong đó, \(\Delta q\) là điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian \(\Delta t\).

Với dòng điện không đổi: \(I=\dfrac{q}{t}.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP