Bài 1 Điện tích định luật Cu-lông -...

Bài 1. Điện tích, định luật Cu-lông - Giải câu 3 Trang 9 Phần CÂU HỎI...

0
Bài 1. Điện tích, định luật Cu-lông - Giải câu 3 Trang 9 Phần CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP - Sách giáo khoa Vật lí 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hằng số điện môi của môi trường (\(\varepsilon \geq1\)), đối với chân không thì \(\varepsilon=1\).

Công thức của định luật Cu-lông trong trường hợp này: \(F=k.\dfrac{\left |q_1q_2 \right |}{\varepsilon r^2}\)

Ta thấy lực tương tác giữa các điện tích tỉ lệ nghịch với hằng số điện môi (\(\varepsilon\)) nên khi đặt trong điện môi lực này sẽ nhỏ hơn khi đặt trong chân không.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP