Bài 10 Ghép các nguồn điện thành bộ...

Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ - Giải bài 3 Trang 56 - Sách giá...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hệ thức liên hệ giữa \(U_{AB}, I\)\(r\), R trên đoạn mạch AB chứa nguồn (\(\xi,r\)) và R:

\(I=\dfrac{\xi -U_{AB}}{r+R}=\dfrac{\xi+U_{AB}}{r+R} \Rightarrow I(r+R)=\xi +U_{BA} \Rightarrow U_{BA}=I(r+R)-\xi\)

Vậy \(U_{BA}=0,5(0,3+5,6)-6=-3(V).\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP