Bài 10 Ghép các nguồn điện thành bộ...

Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ - Giải bài 1 Trang 55 - Sách giá...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hệ thức liên hệ giữa suất điện động (\(\xi\)) với cường độ dòng điện (I) và các điện trở \(R_1,R,r\) của mạch điện kín:

\(\xi=I(R_1+R+r)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP