Bài 11 Phương pháp giải một số bài...

Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch - Giải bài 1 Tr...

0
Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch - Giải bài 1 Trang 62 - Sách giáo khoa Vật lí 11

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phân tích mạch ngoài: \(R_1,R_2,R_3\) mắc song song với nhau.

a) Điện trở tương đương của mạch ngoài:

\(\dfrac{1}{R_{t đ}}=\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{R_3}=\dfrac{1}{30}+\dfrac{1}{30}+\dfrac{1}{7,5}=\dfrac{1}{5}\)

\(\Rightarrow R_{tđ}=5(\Omega)\)

b) Hiệu điện thế mạch ngoài:

\(R_1,R_2,R_3\) mắc song song nên \(U_1=U_2=U_3=U_N=6(V)\)

Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở:

\(I_1=I_2=\dfrac{U_N}{R_1}=\dfrac{6}{30}=0,2(A)\)

\(I_3=\dfrac{U_N}{R_3}=\dfrac{6}{7,5}=0,8(A)\)

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP