Bài 32 Kính lúp - Giải bài 1...

Bài 32. Kính lúp - Giải bài 1 Trang 208 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Các dụng cụ bổ trợ cho mắt có tác dụng tạo ảnh và góc trông lớn hơn góc trông vật nhiều lần so với khi không sử dụng dụng cụ bổ trợ.

- Số bội giác: là đại lượng đặc trưng cho tác dụng tăng góc trông ảnh của vật và được đo bằng thương số giữa góc trông ảnh qua kính và góc trông vật có giá trị lớn nhất được xác định trong từng trường hợp.

\(G=\dfrac{\alpha}{\alpha_0}=\dfrac{\tan \alpha}{\tan \alpha_0}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP