Bài 24 Suất điện động cảm ứng -...

Bài 24. Suất điện động cảm ứng - Giải bài 5 Trang 152 - Sách giáo kho...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Suất điện động cảm ứng:

\(\left | e_c \right |=\left | \dfrac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right |=\left | \dfrac{\Delta B.S}{\Delta t} \right |=\left | \dfrac{(0,5-0).0,01}{0,05} \right |=0,1(V)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP