Bài 23 Từ thông cảm ứng điện từ...

Bài 23. Từ thông, cảm ứng điện từ - Giải bài 2 Trang 143 - Sách giáo ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Khi đóng khóa K (hình 23.4a, SGK), từ thông qua mạch (C) tăng đột ngột, làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trong mạch (C).

- Khi ngắt khóa K, từ thông qua mạch (C) giảm đột ngột, làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trong mạch (C).

- Khi dòng điện tăng hoặc giảm (hình 23.4b, SGK) thì từ thông qua mạch kín (C) biến thiên, làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trong mạch (C).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP