Bài 18 Thực hành: Khảo sát đặc tính...

Bài 18. Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặ...

0
Bài 18. Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito - Giải bài 4 Trang 111 - Sách giáo khoa Vật lí 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Trong sơ đồ điôt phân cực thuận Trong sơ đồ điôt phân cực nghịch
- Vôn kế V mắc song song với điôt để đo hiệu điện thế giữa hai cực của điôt. - Vôn kế V mắc song song với bộ gồm điôt mắc nối tiếp với miliampe kế. Vôn kế cũng đo hiệu điện thế giữa hai cực của điôt.
- Miliampe kế mắc nối tiếp với bộ gồm điôt mắc song song với vôn kế. - Miliampe kế mắc nối tiếp với điôt.
- Miliampe kế để đo cường độ dòng điện qua điôt. - Miliampe kế để đo cường đồ dòng điện qua điôt.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP