Bài 9 Định luật ôm đối với toàn...

Bài 9. Định luật ôm đối với toàn mạch - Giải bài 6 Trang 54 - Sách gi...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Điện trở định mức của bóng đèn:

\(R_Đ=\dfrac{U^2_Đ}{\wp_Đ}=\dfrac{12^2}{5}=28,8(\Omega)\)

Cường độ dòng điện định mức chạy qua bóng đèn:

\(I_{đm}=\dfrac{\wp_Đ}{U_{Đ}}=\dfrac{5}{12} \approx 0,4167(A)\)

Cường độ dòng điện chạy qua đèn:

\(I=\dfrac{\xi}{R_N+r}=\dfrac{12}{28,8+0,06}\approx 0,4158(A)\)

Vậy, \(I \approx I_{đm}\) nên bóng đèn gần như ánh sáng bình thường.

Công suất tiêu thụ điện thực tế của bóng đèn khi đó là:

\(\wp=I^2R_Đ=28,8.(0,4158)^2 \approx 4,979(W)\)

b) Hiệu suất của nguồn điện:

\(H=\dfrac{U_N}{\xi}=\dfrac{IR_N}{I(R_N+r)}=\dfrac{R_N}{R_N+r}=\dfrac{28,8}{28,8+0,06}\approx 99,8\%\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP