Bài 1 Điện tích định luật Cu-lông -...

Bài 1. Điện tích, định luật Cu-lông - Giải câu 8 Trang 10 - Sách giáo...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có: \(q_1=q_2=q;\) \(r=10cm=10^{-1}(m);\) \(F=9.10^{-3}N;\) \(\varepsilon=1.\)

Mà: \(F=k.\dfrac{\left | q_1q_2\right |}{\varepsilon r^2}=k.\dfrac{q^2}{\varepsilon r^2} \Rightarrow q=\sqrt{\dfrac{F \varepsilon r^2}{k}}\)

Thay số: \(q=\sqrt{\dfrac{9.10^{-3}.1.(10^{-1})^2}{9.10^9}}=\pm 10^{-7}(C)\)

Vậy, điện tích của hai quả cầu đó là: \(q\pm10^{-7}(C).\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP