Bài 9 Định luật ôm đối với toàn...

Bài 9. Định luật ôm đối với toàn mạch - Giải bài 7 Trang 54 - Sách gi...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Điện trở tương đương của hai bóng đèn:

\(R_N=\dfrac{R_Đ}{2}=\dfrac{6}{2}=3 (\Omega)\)

Cường độ dòng điện qua mạch chính:

\(I=\dfrac{\xi}{R_N+r}=\dfrac{3}{3+2}=0,6(A)\)

Hai bóng đèn như nhau mắc song song nên cường độ dòng điện qua mỗi đèn:

\(I_1=I_2=\dfrac{I}{2}=\dfrac{0,6}{2}=0,3(A)\)

Công suất tiêu thụ của mỗi bóng đèn:

\(\wp_1=\wp_2=I^2_1.R_Đ=6.(0,3)^2=0,54(W)\)

b) Nếu tháo bỏ một bóng đèn thì điện trở mạch ngoài tăng lên, cường độ dòng điện qua đèn tăng lên, bóng đèn còn lại sáng mạnh hơn.

\(R_N=R_Đ=6(\Omega)\)

\(I_1=\dfrac{\xi}{R_N+r}=\dfrac{3}{6+2}=0,375(A)\)

Suy ra: \(I_Đ=0,375(A)\)

Ta thấy: 0,375 (A) > 0,3 (A) nên đèn sáng mạnh hơn so với khi lắp hai bóng đèn song song với nhau.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP