Bài 10 Ghép các nguồn điện thành bộ...

Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ - Giải bài 2 Trang 55 - Sách giá...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hệ thức liên hệ giữa \(U_{AB},I\)\(R_1\) đối với mạch hình 10.2b, SGK:

\(U_{AB}=I.R_1\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP