Bài 9 Định luật ôm đối với toàn...

Bài 9. Định luật ôm đối với toàn mạch - Giải bài 5 Trang 54 - Sách gi...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Cường độ dòng điện qua mạch:

\(I=\dfrac{U_N}{R_N}=\dfrac{8,4}{14}=0,6(A)\)

Suất điện động của nguồn:

\(\xi=I(R_N+r)=0,6(14+1)=9(V)\)

b) Công suất mạch ngoài:

\(\wp_N=U_N.I=8,4.0,6=5,04(W)\)

Công suất của nguồn điện bằng:

\(\wp_{ng}=\xi.I=9.0,6=5,4(W)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP