Bài 7 Dòng điện không đổi nguồn điện...

Bài 7. Dòng điện không đổi, nguồn điện - Giải bài 4 Trang 38- Sách gi...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có: \(I=1A; \Delta t=1s.\)

Điện lượng truyền qua dây dẫn:

\(\Delta q=I. \Delta t=1.1=1(C)\)

Gọi n là số êlectron chuyển qua dây dẫn.

Ta có: \(\Delta q=n.e \Rightarrow n=\dfrac{\Delta q}{e}=\dfrac{1}{1,6.10^{-19}}=6,25.10^{18}(e)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP