Bài 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn...

Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Bài 3 Tran...

0
Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Bài 3 Trang 51 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Cấu hình electron của nguyên tố X (Z = 16) là: \(1s^22s^22p^63s^23p^4\).

- X thuộc chu kì 3 vì có 3 lớp electron.

- X thuộc nhóm VIA vì có 6 electron ở lớp ngoài cùng.

Vì vậy, chúng ta chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP