Bài 13 Các mạch điện xoay chiều -...

Bài 13. Các mạch điện xoay chiều. - Giải câu 6 Trang 72 - Sách giáo k...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(e=-L \dfrac{di}{dt} \Rightarrow L=-\dfrac{edt}{di} \Rightarrow\) Đơn vị của độ tự cảm L là: \(\dfrac{V.s}{A}\)

Hơn nữa: \(Z_L=L \omega\)

\(\Rightarrow \) Đơn vị của \(Z_L\) là:

\(\dfrac{V.s}{A}.\dfrac{1}{s}=\dfrac{V}{A}=\Omega\)

Vậy, \(Z_L\) có đơn vị là ôm \((\Omega).\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP