Bài 14 Dòng điện trong chất điện phân...

Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân - Giải bài 2 Trang 85 - Sách g...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Dòng điện trong kim loại Dòng điện trong chất điện phân
Là dòng điện dời có hướng của các êlectron tự do.

Là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương và ion âm.

Mạnh hơn. Yếu hơn.
Chỉ tải điện lượng. Tải điện lượng và vật chất.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP