Bài 14 Dòng điện trong chất điện phân...

Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân - Giải bài 3 Trang 83 - Sách g...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Từ số Fa-ra-đây có thể tính số nguyên tử trong một mol kim loại bằng công thức:

\(N=\dfrac{F}{e}=\dfrac{96500}{1,6.10^{-19}}=6,03.10^{23}\) (nguyên tử/mol)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP