Bài 6 Tụ điện - Giải bài 8...

Bài 6. Tụ điện - Giải bài 8 Trang 33- Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(C=20 \mu F=20.10^{-6}(C)\)

a) Điện tích q của tụ:

\(q=C.U=20.10^{-6}.60=12.10^{-4}(C)\)

b) Công do điện trường trong tụ điện sinh ra khi phóng điện tích \(\Delta q=10^{-3}\) từ bản dương sang bản âm là:

\(A=\Delta q.U=10^{-3}qU=10^{-3}.12.10^{-4}.60=72.10^{-6}(J)\)

c) Công do điện trường trong tụ điện sinh ra khi phóng điện tích \(\Delta q=10^{-3}.\dfrac{q}{2}\) từ bản dương sang bản âm là:

\(A=\Delta q.U=10^{-3} \dfrac{q}{2}U=10^{-3}.\dfrac{12.10^{-4}}{2}.60=36.10^{-6}(J).\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP