Bài 6 Tụ điện - Giải bài 3...

Bài 6. Tụ điện - Giải bài 3 Trang 33- Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định. Nó được xác định bằng thương số của điện tích của tụ điện và hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

\(C=\dfrac{Q}{U}\)

Trong đó: Q là điện tích của tụ điện (C).

U là hiệu điện thế giữa hai bản tụ (V).

C là điện dung của tụ điện. Đơn vi của fara (F).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP