Bài 6 Tụ điện - Giải bài 7...

Bài 6. Tụ điện - Giải bài 7 Trang 33- Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Điện tích của tụ điện khi nối hai bản tụ với hiệu điện thế 120V.

\(Q_1=C.U_1=20.10^{-6}.120=24.10^{-4}(C)\)

b) Điện tích tối đa mà tụ tích được:

\(Q_{max}=C.U=20.10^{-6}.200=4.10^{-3}(C)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP